Měď není magnetický kov. Měď a magnet se proto přesně nepřitahují. V experimentu NightHawkInLight dochází k velmi podivnému chování, když se spojí velká měděná deska a silný neodymový magnet. Když jsou složeny, nezdá se, že by magnet chtěl velmi rychle sklouznout, ale táhne se po měděné desce pomalu, jako by se pohyboval hustou tekutinou. Zajímavé je, že když magnet spadne na desku, zpomalí vzduch a jemně se vznáší na povrch měděné desky.

Toto podivné chování je způsobeno elektřinou. V tomto videu experimentuji s Lenzovým zákonem a Faradayovým zákonem indukce, abych vytvořil elektřinu a magnetická silová pole v mědi.

Když se magnetické pole pohybuje mědí a mnoha dalšími kovy, způsobuje to, že se elektrony samy reorganizují a proudí v kruhovém vzoru kolmo k přicházejícím elektronům. Můžete si představit, že elektrony byly velmi šťastné na místě, kde byly, než se je magnet pokusil pohybovat. Takže jednoduše odolávají změně vytvořením vlastního dočasného magnetického pole.