Pokud porovnáme LED a OLED televizní obrazovky, je zcela jasné, že LG OLED TV má živé barvy a lepší kvalitu reprodukce obrazu než ostatní. Odpovědí na tento rozdíl je zobrazovací technologie! Televizor LG je založen na nejpokročilejší zobrazovací technologii ― OLED a další televizory využívají technologii IPS LCD. Pojďme se podrobně seznámit s technologií OLED.

Organická dioda vyzařující světlo OLED, také známá jako organická elektroluminiscenční (organická EL) dioda, je dioda vyzařující světlo (LED), ve které je emisní elektroluminiscenční vrstva film organické sloučeniny, která vydává světlo v reakci na elektrický proud. Podívejte se na video od Lesics:

Tato organická vrstva je umístěna mezi dvěma elektrodami; typicky je alespoň jedna z těchto elektrod průhledná. Organické molekuly jsou elektricky vodivé v důsledku delokalizace pí elektronů způsobené konjugací přes část nebo celou molekulu.

Tyto materiály mají úrovně vodivosti od izolantů po vodiče, a jsou proto považovány za organické polovodiče. Nejvyšší obsazené a nejnižší neobsazené molekulární orbitaly (HOMO a LUMO) organických polovodičů jsou analogické s valenčním a vodivým pásmem anorganických polovodičů.