Uhlík je chemický prvek se symbolem C a atomovým číslem 6. Je nekovový a čtyřvazný – jeho atom zpřístupňuje čtyři elektrony k vytvoření kovalentních chemických vazeb. Patří do skupiny 14 periodické tabulky. Uhlík tvoří asi 0,025 procenta zemské kůry.

Přirozeně se vyskytují tři izotopy, 12C a 13C jsou stabilní, zatímco 14C je radionuklid, rozpadající se s poločasem rozpadu asi 5 730 let. Uhlík je jedním z mála prvků známých již od starověku. Nyní vám povím více o neobvyklém prvek jako uhlík.

Mezi allotropy uhlíku patří grafit, jedna z nejměkčích známých látek, a diamant, nejtvrdší přirozeně se vyskytující látka. Snadno se váže s jinými malými atomy, včetně jiných atomů uhlíku, a je schopen tvořit více stabilních kovalentních vazeb s vhodnými vícemocnými atomy.

Uhlík je složkovým prvkem velké většiny všech chemických sloučenin, přičemž v publikované chemické literatuře bylo popsáno asi dvě stě milionů příkladů. Uhlík sublimuje v uhlíkovém oblouku, který má teplotu asi 5800 K (5530 °C nebo 9980 °C). °F). Bez ohledu na svou alotropní formu tedy uhlík zůstává pevný při vyšších teplotách než kovy s nejvyšší teplotou tání, jako je wolfram nebo rhenium.