Yttrium je chemický prvek se symbolem Y a atomovým číslem 39. Jedná se o stříbřitě-kovový přechodný kov chemicky podobný lanthanoidům a často byl klasifikován jako „prvek vzácných zemin“. Yttrium se téměř vždy vyskytuje v kombinaci s lanthanoidy. prvky v minerálech vzácných zemin a v přírodě se nikdy nenachází jako volný prvek.

Nejdůležitější použití yttria jsou LED diody a fosfory, zejména červené fosfory v obrazovkách katodových trubic televizorů. Díky kontrakci lanthanoidů je však také méně elektronegativní než jeho nástupce ve skupině, lutecium. Yttrium je prvním prvkem d-bloku v páté periodě.

Čistý prvek je relativně stabilní na vzduchu v sypké formě díky pasivaci ochranného oxidového filmu, který se tvoří na povrchu. Tato fólie může dosáhnout tloušťky 10 µm, když se yttrium zahřeje na 750 °C ve vodní páře. Yttrium se také používá při výrobě elektrod, elektrolytů, elektronických filtrů, laserů, supravodičů, různých lékařských aplikací a sledování různých materiálů pro zlepšení jejich vlastností.