Podle nové archeologické studie první lidé vytvořili v Evropě luky a šípy již před 54 000 lety. To posílilo představu, že tyto zbraně hrály důležitou roli v šíření raně moderních lidí po celém kontinentu.

Vědci objevili výmluvné kamenné body ve skalním úkrytu Grotte Mandrin v jihofrancouzském údolí řeky Rhône, které obývali Homo sapiens . Vysvětlili tento objev v článku z 22. února publikovaném v Science Advances a tvrdili, že kamenné hroty možná poskytly této lidské linii náskok před neandrtálci, pokud jde o lov kořisti.

Až do objevení kamenných hrotů byly dřevěné artefakty v severní Evropě z doby před 12 000 lety prvním solidním důkazem technologie luku a šípu na kontinentu. Navíc, zatímco neandrtálci uměli házet oštěpy – v současnosti neexistuje žádný důkaz, že by někdy používali luky a šípy. Podle vědců by to mohl být jeden z mnoha důvodů, proč moderní lidé nakonec asi před 40 000 lety vytlačili neandrtálce přes celý kontinent.

Stejní výzkumníci zapojení do této studie dříve objevili zuby a kamenné artefakty v lokalitě Grotte Mandrin z doby před 56 700 až 51 700 lety. Ve studii publikované v Science Advances v roce 2022 zmínili, že nálezy posunuly původní známé datum příchodu raně novověkých lidí do Evropy asi o 10 000 let.

Studie z února 2023 analyzovala stovky kamenných artefaktů ze stejného místa, včetně více než 100 bodů, které se zdají být součástí hrotů šípů. Mnohé byly identické s hroty šípů vytvořenými později Homo sapiens a některé měly na špičkách zlomeniny a jiná poškození, která mohla být způsobena nárazem.

Autoři studie také vyrobili repliky hrotů z kamene objeveného poblíž skalního úkrytu a vytvořili z nich šípy, oštěpy a šipky pro vrhače oštěpů. Poté byly použity ke střelbě nebo bodání na mrtvé kozy, aby simulovaly loveckou kořist. Zatímco některé z větších bodů mohly způsobit větší poškození jako oštěpové hlavy, nejmenší body by nebyly dostatečně škodlivé bez síly šípu vystřeleného z luku.

Grotte Mandrin také drží další artefakty

Samostatná zpráva v časopise Nature uvedla, že Grotte Mandrin také držela kosti koní, o kterých se vědci domnívají, že ranní moderní lidé lovili spolu s bizony. Tato dvě zvířata byla snadnou kořistí, když migrovala údolím řeky Rhony.

Vědci také objevili neandertálské zuby, DNA a kamenné nástroje z vyhynulé skupiny nad a pod vrstvou E Grotte Mandrin.

Hroty šípů vyrobené z kamene a kostí ze skalního úkrytu však nejsou nejstarším důkazem pro luky a šípy. V Jižní Africe byly objeveny předpokládané hroty šípů staré více než 70 000 let. Někteří archeologové však tvrdí, že malé hroty z Jižní Afriky nemusí být důkazem raných šípů, a tvrdí, že byly vyrobeny během procesu vytváření kopí.

Nicméně důkazy z Grotte Mandrin dosvědčují dovednost raně moderních lidí s luky a šípy ve velmi rané fázi jejich vstupu do Evropy. Nálezy také odporují názoru některých archeologů, že moderní lidé tuto technologii zvládli až po nahrazení neandrtálců.