Ačkoli patříme mezi země, kde se klade důraz na prevenci pracovních úrazů, stále jich lékaři každoročně řeší tisíce, a mnohdy s tragickými následky. Bohužel, i v dnešní době za mnoho pracovních úrazů může nepoužívání ochranným pracovních pomůcek, a to dokonce ani těch zákonem daných. Zaměstnavatel je povinen předepsané ochranné pracovní pomůcky svým zaměstnancům zajistit, například na webu uvex-safety.cz. Jejich nepoužíváním ohrožuje pracovník nejen sebe, ale také své okolí.

Pro bezpečí všech

Ochranné pracovní pomůcky a oblečení mají za úkol zvýšit bezpečí pracovníka, i jeho okolí. Pokud je nepoužívá, vystavuje se zvýšenému riziku úrazů, či dokonce smrti v pracovním prostředí.

Ochranné pracovní pomůcky chrání před chemickými látkami, před fyzickým úrazem – pády, úrazy, popáleninami, biologickými látkami či hlučností.

Uvex je světově známou značkou pro výrobu ochranných pracovních pomůcek. Prvotřídní materiály značky Uvex zajišťují nejen bezpečí, ale také pohodlí.

Zákony a předpisy

Nejen v České republice, ale také v mnoha jiných zemích platí přísné zákony a nařízení týkajících se ochrany zaměstnanců. I když mají zaměstnanci od svých zaměstnavatelů k dispozici vše potřebné, ochranné pracovní pomůcky nepoužívají. Pokud v takovém případě dojde k úrazu, zaměstnanec nemá nárok na vymáhání „pracovního úrazu“.

Prevence onemocnění

Ochranné pracovní pomůcky a oblečení má také za úkol předcházet nemocím z povolání, například ochranné brýle, které chrání zrak před poškozením, respirátor může chránit dýchací systém před inhalací škodlivých látek. Ochranné rukavice mohou zabránit poranění rukou při manipulaci s nebezpečnými materiály.

Odpovědnost zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé jsou povinni poskytovat ochranné pracovní pomůcky svým zaměstnancům. Bezpečné pracovní prostředí by mělo být samozřejmostí. Používání ochranných pracovních pomůcek je součástí tohoto závazku. Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby zaměstnanci měli přístup k vhodným ochranným prostředkům a také by je měli povzbuzovat k jejich používání.