Kvalita zeminy je jednou z oblastí, kterou spousta lidí neřeší. Přitom kdybychom například před koupí nového pozemku odnesli vzorek do laboratoře, tak se můžeme nepříjemně divit tomu, co vše je v místní zemině obsazené. Znečištění chemického charakteru nebo schovaná skládka dnes už bohužel není výjimkou.

Pro profesionální účely ale není ke každému vzorku zrovna ideální odvážet zeminu na měření v laboratorních podmínkách. A přesně z toho důvodu jsou tak i přístroje, se kterými se pracuje přímo v terénu.

Lyzimetr prozradí mnohé o nasycení půdy

Jedná se o velice specifický přístroj, který je určen právě pro samotné měření nasycení půdy tekutinami. Z toho důvodu je tak lyzimetr vhodný hlavně tam, kde nás zajímá vlhkost půdy a máme například obavy z budoucího propadání základů nemovitosti. vlhkost půdy může mít v obou extrémech velice špatný dopad na kvalitu života, a proto je dobré i tuto metriku mít k dispozici. Pro některé projekty jako jsou masivní haly je navíc taková kontrola půdy pomoci lyzometrie naprosto zásadní.

Odhad nebezpečí sesuvu půdy

Sesuvy půdy mohou být jedním z velkých problémů. Nemusí přitom jít nutně jenom o samotné terénní problémy jako je pozemek v prudkém nebo rozrušeném svahu, ale může jít také o propady. Speciální přístroj jako je inklinometr slouží k tomu, abychom dokázali měřit a případně předvídat rizika sesuvů a propadů půdy. Sesuv na oko může být viditelný už v zárodku, ale zcela naopak může být problémem riziko sesunutí starých sklepení a prázdných dutin, jejichž statika pod zemí není vůbec vidět.

Základem je kvalitní analýza půdy

Abychom mohli kvalitně počítat průtok vody v přírodních korytech, potřebujeme přesně znát profil dna toku. Ten lze určit pomocí BATYMETRIE. Naše společnost dodává jak systémy na měření přesného profilu dna a bodových rychlostí vody, tak i systémy na měření tvaru dna 3D v několika kilometrových úsecích. Kromě tvaru dna lze i monitorovat mocnost sedimentů. Tyto přístroje dodává společnost Konsberg Maritime, kterou v ČR a v SR zastupujeme.

Vše, co jsme si nyní řekli, byly především specifické případy, které se ne vždy využívají. Naopak jsou tady ale jiné velice důležité přístroje, které se naopak používají podstatně častěji. Při koupi pozemků nebo také před výstavbou je naprosto standardní záležitostí analýza půdy. V rámci analýzy totiž můžete zjistit její přesné složení. To vám může pomoci vyhnout se třeba znečištěné půdě, ale mnohem více dokáže prozradit takové měření hlavně těm, kteří chtějí půdu užívat pro zemědělství. Pro analýzu ale potřebujete odebrat kvalitní vzorky půdy a to vám umožní právě naše přístroje.