Pracovní úrazy jsou pochopitelně velice nepříjemná věc nejen pro pracovníka jako takového, ale také pro společnost, která jej zaměstnává. Z toho důvodu se tak v průběhu let dokázala v našem prostředí vyvinout velice kvalitní struktura, která zajišťuje postup v takových situacích.

Na základě toho se ale také odlišuje rovnou několik kategorií zranění, které se v rámci práce mohou ukázat. My se dnes podíváme na to, jaké hlavní kategorie pracovních úrazů to jsou, a jaké konkrétní dopady mohou mít na případnou náhradu.

Drobné pracovní úrazy

Naštěstí tou nejčastější kategorií jsou drobné pracovní úrazy, které jsou standardně velice jednoduché i na řešení. Týká se to hlavně stavebních prací, kde často dochází k drobným úrazům i přesto že zaměstnanec i zaměstnavatel vše dělali podle pracovních předpisů. V takovém případě je většinou aplikována takzvaná náhrada za bolest jako odškodnění. Aplikuje se pouze v tom případě, kdy je opravdu adekvátní. To znamená, že při řádném výkonu práce došlo k bolestivému zranění, které ale má jenom krátkodobý dočasný charakter.

Pracovní zranění s trvalými následky

O něco nepříjemnější kategorií, která se bohužel čas od času také ukáže na seznamu, jsou pracovní úrazy s trvalými následky. V případě těchto pracovních úrazů je velice důležité poznamenat jedno. Jedná se o takové následky, které opravdu mají nevyléčitelný aspekt. Proto jsou trvalé následky po pracovním úrazu oceňovány adekvátně tomu, že mohou pro danou osobu znamenat doživotní komplikace, nebo dokonce i nemožnost i nadále pokračovat ve své profesi jako doposud.

Pracovní úrazy s následkem smrti

Opravdu nejhorší kategorií, která naštěstí není tou nejfrekventovanější, jsou ty úrazy, které byly původcem následné smrti pracovníka. V případě odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti je celé vyšetřování pečlivé a choulostivé. Do značné míry se přitom zkoumá, zdali bylo ze strany pracovníka i firmy vše v naprostém pořádku. Mimo toho se také zkoumá samotná výše, protože se v tomto ohledu automaticky počítá s výměrem podle pozůstalé rodiny a dalších parametrů.