Čárové kódy jsou pro dnešní svět už doslova nepostradatelnou záležitostí. Díky nim můžeme jednoznačně identifikovat různé produkty a služby, aniž by přitom docházelo k problémům. Mimo klasických čárových kódů se ale mohou ukázat také takové kódy, které jsou naopak dynamické.

Typickým příkladem mohou být kódy jako je QR. V rámci článku se dnes podíváme na to, jak funguje generování čárových kódů a jaké všechny funkce vůbec mohou zastávat.

Jak fungují generátory čárových kódů?

Hodit všechny čárové kódy do jediného pytle rozhodně nejde. Zcela naopak jsou jednotlivé čárové kódy velice specifické. Díky tomu tam mohou být využívány pro speciální řady produktů a služeb, ale přitom se nebudou křížit s dalšími možnostmi. Klasický čárový kód přes svým použitím musí být vygenerovaný takovým zdrojem, který pracuje s celými databázemi. Z toho důvodu tak nedojde k tomu, že by se mohla číselná řada použitá pro daný kód opakovat u vícero produktů v rámci společnosti.

Dynamické čárové kódy a jejich generování

Je nutné ale myslet na to, že generování čárového kódu nemusí být vždy stejné. Jsou zde rovnou dvě možnosti, jak se vše může odehrávat. Pokud jde o klasický čárový kód, tak se generuje jednorázově a obsahuje pevně danou hodnotu. Pokud ale jde kupříkladu o generátor QR kódů, tak se dramaticky mění způsob jeho funkce. V ten moment už dynamický QR kód obsahuje víceméně odkaz na místo, kde se schraňují jeho data. Jenže ta se mohou dynamicky měnit a s ním také účel samotného kódu.

Kde se dynamické QR kódy nejlépe užijí?

Nejlepší možností, kde dynamické QR kódy využít jsou pochopitelně ta místa, kde můžeme očekávat rozdílné vstupy v průběhu doby. Typickým příkladem může být hlavně použití u služeb, jako je například internetové bankovnictví. Zde může přes jeden QR kód probíhat rovnou několik různých úloh. Můžete tak mít například vygenerovaný kód, který je pro vás jako pro zákazníka stále stejný. Jeho obsah se ale může postupně měnit například podle toho o jaké se jedná období. Může se měnit částka vyúčtování, mohou se měnit také variabilní symboly a jiné hodnoty platby.