Nové výukové metody v oblasti jazykového vzdělávání

PELICAN, to je kluk podnikavá, co chvilku nepostojí na místě. Sotva přiletí z Finska, už je v Dánsku, a ač je znám zejména pro své jazykové kurzy v Brně, tu a tam se octne taky v Praze, aby se tady podělil o inovativní metody na poli jazykového vzdělávání. A že jich díky jeho podílení se na evropských vzdělávacích projektech je!

A tak se stalo, že jsme letos, 20. 10. 2018 byli pozváni na setkání AUČCJ (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka) na další setkání, kde jsme měli tu čest vést workshop.

A právě na tom jsme představili jednu z našich inovativních metod, která vznikla v rámci projektu Lingua+, a která má co dočinění s… knihami, literaturou a čtením vůbec!

Nové výukové metody

Workshop v rámci setkání AUČCJ (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka) a metoda „Knižní klub“

Jak workshop nové vzdělávací metody nazvané „Knižní klub“ probíhal? Naše lektorka Jitka jej koncipovala jako jednu výukovou lekci pro studenty začátečníky na úrovni A1, kteří ovládají latinku.

Celá tato lekce v rámci workshopu byla založena na čtení autentického beletristického textu, jehož výběr byl přímo přizpůsoben účelům Knižního klubu a implementace této metody v rámci workshopu.

Přítomní učitelé byli upozornění na to, že výběr textu mohou samozřejmě uzpůsobit rozmanitým skupinám studentů, ať už jde o firemní vzdělávání nebo třeba pomaturitní studium jazyků.  Nicméně, pro náš workshop v Praze byl zvolen úryvek z knihy Žert od  Milana Kundery.

Nové výukové metody v oblasti jazykového vzdělávání

V lekci se studenty začátečníky lektor v první části hodiny nejprve text studentům pomalu a srozumitelně přečte, studenti se při tom snaží pozorně sledovat čtený text tak, aby zachytili správnou výslovnost slovíček ve vybraném úryvku.

Poté lektor text přečte znovu, tentokrát svižněji po jednotlivých větách, v této fázi už by studenti měli být schopni držet s textem krok. Následně každý ze studentů přečte samostatně část textu.

Druhá část hodiny začíná, jakmile jsou studenti obeznámeni se správnou výslovností. Druhý blok se týká samostatného čtení a pokusu o rozpoznání povědomých či dokonce známých slov v úryvku.

Všichni, kteří podstoupili někdy nějaký jazykový kurz – pomaturitní studium, firemní kurzy angličtiny nebo snad klasické jazykové kurzy – vědí, že nejlepší forma k procvičení získaných dovedností je pokusit se číst autentický text.

V těch jsou totiž fráze i jednotlivá slovíčka použita vždy v té nejpřirozenější podobě – časech i pádech. Úkol studentů v této fázi hodiny je pak určení slovního základu jednotlivých výrazů.

Jak již bylo zmíněno výše, klíčovou úlohou pro lektora je vždy volba správného textu tak, aby se s ním dalo ve skupině pracovat, jelikož každá skupina s sebou nese jiné potřeby – a nemusí se jednat pouze o rozlišení němčina či angličtina Brno, ale taky mezigeneračně či právě úrovní znalostí studentů osvojovaného jazyka.

V rámci implementace metody, která pracuje v hodinách s autentickými texty, je pak možné zapojit do hodiny taky různé aktivity, spojené s úryvkem. U pokročilejších studentů by se mohlo jednat třeba o hledání synonym či slov podobného významu.

V rámci workshopu na AUČCJ lektorka na Kunderově textu ukázala, jakým způsobem lze ukázat studentům rozdíl mezi slovy „kamarád“ a „známý“, jak lze u začátečníků pracovat s osvojením si číslovek či antonym, kterých se v krátkém úryvku vyskytovalo poměrně hodně.

Oblíbená činnost studentům navštěvujícím pomaturitní studium jazyků na naší škole je pak taky např. práce s knihou a pantomimou, kdy studenti v prostředí jazykové třídy předvádějí situace z textu a ostatní studenti musí v daném jazyce uhádnout, o kterou část textu se jedná.

výuková metoda

Kontroverzní metoda – ano i ne

A ptáte se, jaké byly v rámci setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka na námi zvolenou metodu ohlasy? Inu, zprvu, zcela pochopitelně, poněkud kontroverzní. Většina přítomných učitelů totiž shledala úryvek od Milana Kundery pro studenty začátečníky až příliš obtížný.

Lektorka Jitka však svými oprávněnými argumenty uklidnila rozvířenou diskuzi. Je totiž důležité si uvědomit, že cílem aktivit s úryvkem a knihou není to, aby studenti zcela porozuměli vybranému úryvku, ba právě naopak.

Jde o to, přijít do styku s autentickým jazykem stejně tak, jako se to studentům – cizincům děje, když poprvé vkročí za hranice nové země. Jde o konfrontaci s novým jazykem, díky které se jazyk učí, jelikož denně takřka nevědomky přijímají poněkud obšírné množství nových slovíček, které si automaticky osvojí – a vůbec nezáleží na tom, jestli v dané chvíli dovedou odtušit jejich pravý význam.

A nám nezbývá než Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka poděkovat za pozvání na tak podnětné a milé odpoledne jako bylo právě letošní říjnové setkání. A kdoví, třeba Jazyková škola Brno PELICAN přiletí taky příště, aby představila další nové (a možná opět trochu kontroverzní) metody na poli jazykového vzdělávání!

Tým PELICAN


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *